November 11, 2016 Read More →

Küresel Enerji Piyasalarında Çarpıcı Dönüşüm Yılı

From Haber Aktuel:

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA), Fas’ta düzenlenen COP22’nin açılışından önce, bugün yayınladığı yeni raporu 20016 yılında küresel enerji piyasalarında yaşanan kilit olayları incelemekte ve yaşanmakta olan küresel değişimin çarpıcı hızını ortaya koyuyor.

2016 Yılına Bakış –Küresel Enerji Piyasasının Hızlanan Değişimini Vurgulayan Üç Trend isimli rapor, küresel enerji piyasalarında gün geçtikçe ivme kazanan değişimi ve Paris Antlaşması’nın imzalandığı Aralık 2015 tarihinden itibaren ülke bazında spesifik trendler ve dünya çapında yenilenebilir enerji ve temiz enerji teknolojilerine yapılan ulusal ve uluslararası yatırımların kilit verilerini incelemektedir.

IEEFA Enerji Finansman Çalışmaları Direktörü Tim Buckley“2016 yılı boyunca, 2015 yılında olduğu gibi, enerji piyasalarında yaşanan büyük değişimin göstergelerine her alanda rastlanmaktaydı ancak bütünsel olarak incelendiğinde, değişim hızının küresel düzeyde en basit deyişle son derece çarpıcı olduğunu görmekteyiz. Bu, beklenmedik bir sonuç olmasa da, yine de son derece çarpıcıdır” açıklamasında bulundu.

IEEFA olarak uzun süreden beri Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan enerji görünümlerinin son derece muhafazakar olduğu görüşündeyiz. Enerjideki dönüşüm o kadar hızlı ki, IEA analizleri yayınlandığında, raporların içeriği eski kalmasına neden oluyor. en yakın tarihli yenilenebilir enerji raporunun bu arayı kapatmaya çalıştığı aşikar ancak, o rapor bile yeni verilerle yaptığımız analizler sırasında gördüklerimizin çok daha gerisinde kalmaktadır.”

Küresel enerji piyasalarında çarpıcı dönüşüm yılı

Share This

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.